• PC

Chủ Nhật, 25/06/2017  | 22:28

Hiện

Quên mật khẩu ?

Ngày sinh           

Ngày cấp           

Hiện

Hiện

capcha

Close

Ngân hàng

Informer

Content is King

Toàn văn Thông tư số 09 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02 của Ngân hàng Nhà nước

18/03/2014 | 23:31

Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực kể từ 20/03/2014.

Xem toàn văn:

* Thông tư 09: 09-2014-TT-NHNN.pdf

* Thông tư 02: 2013_01_22_62816_357_Thong tu 02.pdf

SBV

  • Xem thảo luận (0)
  • Gửi ý kiến